France   Espagne   Royaume Unis   Brésil, Portugal   Italie   Hollande  
welkom...    WAAROM DE HEILIGE TERESA DE LOS ANDES ?

Van welk belang is een heilige, die een eeuw geleden nauwelijks 20 jaar geleefd heeft. duizenden mijlen van Europa? Er zijn veel redenen daarvoor. Hier zijn er enkele:

• Omdat heiligen Gods meesterwerken zijn. Met heilige Teresa de Los Andes kennismaken is het ontdekken van een nieuw wonder, door Gods genade verwezenlijkt in een mens.
• Omdat Teresa de Los Andes bijna haar hele leven geleefd heeft in de wereld, waar het grootste deel van haar heiliging plaats vond. Zij toont ons hoe wij onszelf kunnen heiligen in de dingen van alledag:familie, school, vakantie, sporten etc.
• Omdat Teresa de Los Andes, wegens haar overlijden op 20 jarige leeftijd, een bijzonder aantrekkelijk voorbeeld van heiligheid vormt voor jonge mensen. Zij toont ons waar het echte geluk ligt: God is oneindige vreugde!
• Omdat Teresa de Los Andes ons in sterke mate stimuleert door haar onverzadigbare dorst naar God en haar absolute liefde voor Christus.
• Omdat duizenden de kracht ondervinden van haar tussenkomst bij God. De ontmoeting met Teresa veranderde hun leven.


Het is aan u haar te ontdekken indien u dat wilt!