Openingsgebed voor het misformulier van de H. Teresa de Los Andes:


God van genade, vreugde der heiligen, U ontstak in het jeugdige hart van de H. Teresa een vurige maagdelijke liefde voor Christus en zijn Kerk; en zelfs in haar lijden maakte U haar een vreugdevolle getuigenis van Uw barmhartigheid.

Vul ons, door haar tussenkomst, met de vreugde van Uw Geest, zodat we in woord en daad de blijde boodschap verkondigen van Uw liefde voor de wereld.


Wij vragen dit door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon die met U en de H. Geest leeft en heerst nu en tot in eeuwigheid.

Amen.