Preek ter gelegenheid van de zaligverklaring van Teresa de Los Andes


Teresa de Los Andes werd door Johannes Paulus II zalig verklaard op 3 april 1987 in het O’Higgins park in Santiago in aanwezigheid van een miljoen mensen. De mis werd gecelebreerd door de Paus in concelebratie met al de bisschoppen van Chili en 400 priesters. We geven hieronder het eerste deel van de preek gewijd aan Teresa de Los Andes.

1. "Er zijn drie dingen die blijven: geloof, hoop en liefde; en de grootste van deze is de liefde" (Cor. 12:13).

Deze woorden van de H. Paulus die de hoogtepunt vormen in zijn Hooglied van de liefde weerklinken met nieuw geluid in deze Eucharistieviering.

Ja, "de grootste van deze is de liefde."

Dit zijn de woorden die tot leven gebracht werden door zuster Teresa de Los Andes die ik vandaag in dankbaarheid en vreugde zalig verklaar. Vandaag, mijn geliefde broeders en zusters van Santiago en van heel Chili, is een grote dag in het leven van uw kerk en natie. Een meest geliefde dochter van de Chileense Kerk, zuster Teresa, wordt verheven tot de glorie van het altaar in het land waar zij werd geboren. In haar vinden Gods pelgrims een gids op hun reis naar het hemelse Jeruzalem. Bewogen door geloof, hoop en liefde, lopen we als pelgrims naar God die liefde is en onze zielen zijn vol van vreugde, wanneer wij ontdekken dat deze geestelijke pelgrimstocht haar bekroning vindt in de glorie, waarnaar Christus onze Heer ons allen wil leiden.

In het begin hebben we geluisterd naar een korte biografische schets van zuster Teresa de Los Andes, een jong Chileens meisje, symbool van het geloof en de goedheid van dit volk; een ongeschoeide karmelietes, gevangen door het hemels koninkrijk in de lente van het leven;de eerste vruchten van heiligheid van de Teresiaanse karmelieten in Latijns-Amerika.

In haar korte autobiografische geschriften heeft zij ons de getuigenis nagelaten van een eenvoudige en bereikbare heiligheid, toegespitst op de kern van het evangelie: liefde, lijden, gebed en dienstbaarheid.

Het geheim van haar leven, dat volledig op heiligheid was gericht, is in één woord, vertrouwelijkheid met Christus, als een vriend die voortdurend aanwezig is, en met de Maagd Maria als nabije en liefhebbende moeder.

2. Vanaf de tijd dat zij een kind was, ondervond Teresa de Los Andes de genade van vereniging met Christus, die zich in haar ontwikkelde met de charme van haar jeugd, vol vitaliteit en plezier, zonder ooit een gebrek aan een gevoel voor humor en spel en contact met de natuur, precies als een ware dochter van haar tijd. Zij was een gelukkig en dynamisch jong meisje, open voor God. En God deed christelijke liefde opbloeien in haar, een open liefde, diep gevoelig voor de problemen van haar land en de aspiraties van de Kerk.

Het geheim van haar volmaaktheid kon niets anders zijn dan liefde, een grote liefde voor Christus die haar boeit en er haar toe brengt haarzelf voor altijd aan hem toe te wijden en deel te hebben aan het mysterie van zijn lijden en verrijzenis..Tegelijkertijd voelt zij een kinderlijke liefde voor de Maagd Maria, die er haar toe brengt haar deugden na te volgen.

Voor haar is God oneindige vreugde. Dit is het nieuwe loflied van christlijke liefde, dat spontaan oprijst vanuit de ziel van dit jonge Chileens meisje, in wier stralend gezicht wij de genade kunnen voelen van haar transformatie in Christus, in de deugd van een begrijpende, dienstbare, nederige en geduldige liefde, een liefde die menselijke waarden niet vernietigt maar eerder verheft en verheerlijkt.

Ja, zoals Teresa de Los Andes zegt, "Jezus is onze oneindige vreugde". Dit is waarom deze nieuwe gezegende een voorbeeld is van het leven volgens het evangelie voor de jeugd van Chili. Teresa, die op een heldheftige manier de christelijke deugden beoefende, bracht de jaren van haar adolescentie en jeugd door binnen de normale omgeving van een meisje van haar tijd:in haar dagelijks leven toonde zij haar vroomheid in haar samenwerking met de Kerk als catechiste, op school , samen met haar vrienden, in de werken van barmhartigheid. Haar voorbeeldige leven getuigde van een christelijk humanisme met het onmiskenbare kenmerk van een levendige intelligentie, een beweeglijke gevoeligheid en creatieve capaciteit, typisch voor het Chileense volk. In haar zien we een uitdrukking van de ziel en het karakter van uw land, zowel als de eeuwige jeugd van Christus evangelie die zuster Teresa de Los Andes in verrukking bracht en haar aantrok.

3. Heden verklaart de Kerk Teresa de Los Andes "zalig"en van deze dag af vereert zij haar en roept zij haar aan met deze titels.

Zalig, vol vreugde, gelukkig is diegene die de Evangelische zaligheden tot het middelpunt van zijn leven heeft gemaakt en er met heldhaftige intensiteit naar heeft geleefd.

Op deze manier belichaamde onze nieuwe zalige, door deze zaligheden in praktijk te brengen, in haar leven het meest perfecte voorbeeld van heiligheid, namelijk Christus zelf.

Werkelijk, Teresa de Los Andes straalt de vreugde uit van degenen die arm van geest zijn, zachtmoedig en nederig van hart, van diegenen die in stilte lijden, want dit is de manier waarop God zijn uitverkorenen zuivert en heiligt. Zij hongert en dorst naar rechtvaardigheid, zij heeft God innig lief en verlangt er naar dat Hij door iederéén bemind en gekend wordt. Door haar volledige overgave gaf God haar erbarmen voor priesters en voor de bekering van zondaars, vredig en verzoenend zaait zij begrip en saamhorigheid om haar heen. Boven alles weerspiegelt haar leven de schoonheid en zuiverheid van hart. Zij gaf werkelijk haar hele leven volledig over aan Christus en Jezus opende haar ogen voor de beschouwing van Zijn mysterie.

Wat is meer, God stond haar toe om op aarde de vreugde en het geluk te ondervinden van een vereniging met God in dienst van onze naasten.

Dit is haar boodschap: slechts in God kan men geluk vinden; alleen God is oneindige vreugde. Jonge vrouwen van Chili, meisjes van latijns-Amerika, ontdek in zuster Teresa de vreugde om tot de uiterste consequenties volgens het christelijke geloof te leven! Aanvaard haar als jullie voorbeeld!

Johannes Paulus II