Warning: Use of undefined constant titre - assumed 'titre' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /htdocs/1holland/priere-liturgie.php on line 177

HAGIOGRAPHISCHE LEZING


Uit de spirituele geschriften van de Hl. Teresa van Jezus de Los Andes

Alleen Jezus is schoon

Jezus alleen is schoon; Hij alleen is mijn vreugde. Ik roep tot Hem, ik roep Hem aan, ik zoek Hem met heel mijn hart. Ik verlang ernaar inwendig door Hem vermorzeld te worden, zodat ik een zuivere gastvrouw word, waar Hij zijn rust kan vinden. Ik wil dorstig zijn naar liefde, zodat andere zielen deze liefde mogen bezitten. Ik zou willen sterven voor het geschapene en voor mijzelf opdat Hij in mij moge leven.

Kunnen wij iets bedenken dat goed, schoon of waar is, dat niet in Jezus is? Wijsheid waarvoor niets verborgen is. Macht waarvoor niets onmogelijk is. Rechtvaardigheid, die Hem het vlees deed aannemen, om boete te doen voor zonde, Voorzienigheid, die altijd over ons waakt en ons ondersteunt. Barmhartigheid die nooit ophoudt te vergeven, goedheid, waarin verenigd zijn alle tederheden van een moeder, een broeder, een echtgenoot, en die hem getrokken uit de diepte van zijn grootheid, stevig bindt aan deze schepselen. Schoonheid die verrukt... wat kan men bedenken dat niet gevonden wordt in deze God-mens.

Bent U misschien bang dat de onpeilbare diepte van Gods grootheid en die van onze nietigheid niet verenigd kan worden? Er is liefde in Hem. Zijn hartstochtelijke liefde deed Hem een menselijke gedaante aannemen, opdat door het zien van deze God-mens, wij niet bevreesd zouden zijn nader tot Hem te komen. Deze hartstochtelijke liefde, maakte Hem brood, om onze nietigheid te assimileren en te doen verdwijnen in Zijn oneindig wezen. Deze hartstochtelijke liefde deed Hem Zijn leven geven, door op het kruis te sterven.

Bent U misschien bevreesd nader tot Hem te gaan? Ziet Hem, omgeven door kleine kinderen. Hij streelt hen, drukt hen aan Zijn hart. Ziet Hem, temidden van zijn trouwe kudde, met het afgedwaalde lam op zijn schouders. Ziet Hem bij het graf van Lazarus..En luister naar wat Hij zegt tot Magdalena: "Veel is haar vergeven, daar zij veel heeft liefgehad". Wat ontdekt U in deze stukjes van het evangelie anders dan een hart dat goed is, zacht, teder, medelevend, in andere woorden, het hart van God.

Hij is mijn niet eindigende rijkdom, mijn zaligheid, mijn hemel.

(onofficiële Nederlandse vertaling)