France   Espagne   Royaume Unis   Brésil, Portugal   Italie   Hollande  

BIOGRAPHIE - CHRONOLOGIE


TERESA DE LOS ANDES - 1900 - 1918


1900

 • 13 juli. Juanita Fernández Solar wordt geboren in Santiago (Chili) als dochter van don Miguel Fernández Jaraquemada en dona Lucia Solar Armstrong.
 • 15 juli. Gedoopt in de St. Annakerk in Santiago.

1906

 • Juanita gaat naar de school van de zusters van Theresia in Santiago, waar zij leert lezen. Zij heeft een sterk verlangen haar eerste communie te doen, maar men vindt haar te jong.
 • Sinds haar jeugd verblijft Juanita vaak bij haar familie in Chacabuco, een landgoed in bezit van haar grootvader don Eulogio, 40 mijl ten noorden van Santiago. Later verricht zij daar veel apostolaatwerk onder de boeren en hun familie's.

1907

 • Juanita gaat als dagleerlinge naar de H. Hartschool in Santiago.
 • 13 mei. Haar grootvader don Eulogio Solar Quiroga, overlijdt.
 • Juanita's moeder erft een groot deel van het landgoed, dat dan beheerd wordt door Juanita's vader. Ongelukkiger wijze brengt slecht beheer de familie in toenemende mate in financiële problemen en wordt Chacabuco in 1917 verkocht.
 • Lucho, een broer van Juanita, leert haar de rozenkrans bidden. Juanita belooft die elke dag te zullen bidden, en houdt deze belofte tot aan haar dood (behalve één keer in haar jeugd toen zij het vergat).
 • Juanita biecht voor de eerste keer.

1909

 • 22 oktober. Juanita ontvangt het H. Sacrament van het vormsel.

1910

 • 11 september. Juanita doet haar eerste Communie, een gebeurtenis die ze voor de rest van haar leven zal koesteren.
 • 12 oktober. Geboorte van Ignacio, Juanita's jongste broer.

1914

 • Juanita leest de Geschiedenis van een ziel van Theresia van Lisieux.
 • In december, ondergaat zij een operatie wegens blindedarmontsteking, waardoor zij erg lijdt.
 • Juanita hoort voor de eerste keer de roep van God om karmelietes te worden.

1915

 • Juanita gaat naar de kostschool bij de H. Hartschool in Santiago samen met haar zus Rebeca.
 • Juanita begint haar dagboek te schrijven.
 • 8 december. Juanita legt voor de eerste keer een wereldlijke gelofte van kuisheid af. "Ik beloof geen andere bruid te zullen hebben dan mijn Heer Jezus Christus, die ik met heel mijn hart bemin en die ik verlang te dienen tot aan het einde van mijn leven".

1917

 • 3 januari. Zij offert haar leven aan God om haar broer Lucho te redden van zijn religieuze twijfels. De Heer neemt haar offer niet aan, maar verzekert haar dat haar verzoek later ingewilligd zal worden.
 • 15 juni. Zij ontvangt de medaille van "Kind van Maria".
 • Het Chacabuco landgoed wordt verkocht wegens financiële problemen. Juanita's familie moet van huis veranderen in Santiago en de uitgaven drastisch verlagen.
 • Juli. Juanita leest Elisabeth van de Drie-éénheid.
 • Augustus. Zij legt een levensbiecht af en krijgt de verzekering dat zij nooit enige doodzonde gedaan heeft.
 • 5 september. Zij schrijft voor de eerste keer naar de Karmel van Los Andes en meldt daarin haar intens verlangen om Karmelietes te worden. Zij vraagt God om sterkte om de moeilijkheden te overkomen bij haar intrede in de Karmel:haar slechte gezondheid, het gebrek aan begrip van de kant van haar familie en de financiële problemen, waardoor het verkrijgen van haar bruidschat moeilijk wordt.
 • December: Op school krijgt zij veel prijzen.

1918

 • Juanita brengt de zomer door in Algarrobo aan de kust van de pacifistische oceaan. Zij begint een parochiekoor en onderwijst de katechismus.
 • 12 augustus. Juanita verlaat de H. Hartschool en gaat terug naar haar familie om de plaats in te nemen van haar oudere zuster Lucita, die pas getrouwd is en om haar moeder te helpen. Zij wijdt zich totaal aan het dienen van haar familie.
 • 7 september. Zij schrijft naar de Karmel van Los Andes om toegelaten te worden en krijgt een positief antwoord.
 • Zij leest De weg van volmaaktheid van Teresa van Avila.
 • Zij helpt in parochiemissiewerk in Cunaco op het landgoed van haar neven Valdés Ossa. Op zekere dag ziet één van de missiepriesters haar alleen in de kapel in extase voor het tabernakel.
 • Zij lijdt vanwege twijfel betreffende haar roeping. Moet zij karmelietes worden of Zuster van het H. Hart?

 

 

Haut de page