Preek ter gelegenheid van de heiligverklaring van Teresa de Los Andes


Teresa de Los Andes werd door Paus Johannes Paulus II heilig verklaard op 21 Maart 1993 in de St. Pieter, samen met Claudine Thévenet (een Franse non, stichter van de orde van de Zusters van Jezus en Maria). Hieronder een deel van de preek van Johannes Paulus II die betrekking heeft op Teresa de Los Andes.

1. Ik ben het licht van de wereld ( Joh. 8:12) Het verhaal van de genezing van de blinde man, het evangelie van de vierde Zondag van de vasten, toont ons de moeilijke weg die leidt naar de ontdekking van dit licht: naar de ontdekking van Christus.

Op hoeveel verschillende wijzen, is het verhaal niet verteld van de evangelist Johannes hernieuwd in het leven mensen in alle tijden.

2. "Ik ben het licht van de wereld, wie mij volgt zal het licht des levens bezitten" (Joh. 8, 12) "U bent het licht in de Heer, leef als kinderen van het licht (Eph. 5, 8).

Vandaag wil de Kerk spreken met de woorden van St. Paulus met betrekking tot twee van haar dochters, die "het licht in de Heer"geworden zijn. Maria van de H. Ignatius (Claudine Thévenet) en Teresa de Los Andes (Juanita Fernández Solar). Deze "kinderen van het licht" hebben zich onderscheiden als getuigen van Christus in de wereld. In de "oude"wereld van Europa, Thévenet, en in de "nieuwe" wereld Fernández Solar. Terwijl we nog steeds de vijfhonderdste verjaardag herdenken van de evangelisatie van het grote Amerikaanse continent, plukken we een mooie bloem die groeide door het Goede Nieuws en de genade van het doopsel onder de volkeren van het "nieuwe land".

5. Zuster Teresa de Los Andes, Teresa van Jezus is het licht van Christus voor de gehele Chileense Kerk, deze ongeschoeide karmelietes eerste vrucht van heiligheid van de Teresiaanse Karmel van Latijns-Amerika, is vandaag opgenomen onder de heiligen van de universele Kerk.

Overéénkomstig de eerste lezing die we hoorden uit het boek Samuel springt Teresa er niet uit vanwege haar "uiterlijk of verheven gestalte" - "niet zoals de mens ziet" vertelt de heilige tekst, "ziet God, " want de mens ziet het uiterlijk, maar de Heer kijkt in hart (1 Sam. 16, 7). Daarom, in haar korte leven van nauwelijks meer dan 19 jaar, in de 11 maanden als karmelietes, liet God in haar op bewonderenswaardige manier het licht schijnen van zijn Zoon Jezus Christus, zodat zij een baken en gids zou zijn voor een wereld die blind lijkt voor de pracht van het goddelijke. In een geseculariseerde wereld, die zijn rug naar God keert, geeft deze Chileense karmelietes, die ik tot mijn grote vreugde voorstel als een voorbeeld van stralende getuigenis. Van een leven dat voor mannen en vrouwen van onze tijd, verkondigt dat door God te beminnen, te vereren en te dienen, de mens grootheid en vreugde vrijheid en vervulling vindt. Het leven van de zalige Teresa roept voortdurend vanuit haar klooster: "God alleen is voldoend!".

Zij roept dit vooral tot de jonge mensen, die hunkeren naar de waarheid en een licht zoeken, dat richting geeft aan hun levens. Voor jonge mensen die voortdurend verlokt worden door boodschappen en prikkels van een erotische cultuur, een maatschappij die hedonistische uitbuiting van een ander ten onrechte aanziet voor ware liefde, een maatschappij die zelfzuchtig is, verkondigt deze jonge maagd van de Andes, de schoonheid en het geluk die voortkomen uit een rein hart.

In haar tedere liefde voor Christus vindt Teresa de essentie van de christelijke boodschap: liefde, lijden, gebed, dienstbaarheid. In de kring van haar familie leerde zij God lief te hebben boven alles. Door het gevoel dat zij alleen aan haar Schepper toebehoorde, werd haar liefde voor haar naaste intenser en definitiever. In één van haar brieven vermeldde zij dit. "Wanneer ik lief heb, is het voor altijd. Een karmelietes vergeet nooit. Vanuit haar kleine cel is zij bij zielen, waar die zich in de wereld ook bevinden" (brief van aug. 1919).

6. Haar brandende liefde leidde Teresa ertoe te verlangen te lijden met Jezus, op de manier zoals Hij leed. "Te lijden en lief te hebben, zoals het Lam Gods, dat de zonden der wereld op zich nam", laat zij ons weten. Zij wil een vlekkeloos slachtoffer zijn, dat voortdurend in stilte geofferd wordt voor de zondaars. "Wij zijn medeverlossers van de wereld schrijft zij iets later, en de verlossing van de zielen wordt niet bereikt zonder het kruis" (brief van Sept. 1919).

De jonge Chileense heilige was bij uitstek een contemplatieve ziel. Gedurende lange perioden, voor het tabernakel en voor het kruis in haar cel, bidt en vereert zij, zij smeekt en doet boete voor de verlossing van de wereld, met de kracht van de H. Geest die het apostolaatwerk van de missionarissen bezielt en op een bepaalde manier die van priesters. "Een karmelietes", vertelt zijn ons, "is een zuster van de prieste" (brief uit 1919).

Hoewel zij contemplatief was zoals Maria van Bethanie, weerhield haar dit echter niet te dienen, zoals Martha. In een wereld die streeft om te excelleren, te bezitten en te domineren, leert zij ons dat geluk gevonden wordt, door de minste te zijn, de dienares van allen, het voorbeeld volgend van Jezus, die kwam niet om gediend te worden maar om te dienen en om zijn leven te geven als losprijs voor velen (Marcus 10, 45).

Nu, in de eeuwigheid, gaat Teresa de Los Andes door als de voorspreekster te zijn voor een eindeloos aantal broeders en zusters. Wat zij als bruid van Jezus in haar hemel op aarde vond, aanschouwt zij nu zonder sluier of schaduw, en vanuit haar onmiddellijke nabijheid, is zij een voorspraak voor diegenen, die het licht van Christus zoeken...

Dit is de blijde boodschap van de heiligverklaring van vandaag: Christus is het licht van de wereld! Wie Hem volgt, "Zal het licht des levens hebben".

Johannes Paulus II