Gebed van de Kerk van Chili tot Teresa de Los Andes


Teresa de los Andes,
die door de hand van Maria werd veranderd
tot een jong meisje in liefde voor Jezus Christus,
je bent een voorbeeld voor heiligheid
en een weg van volmaaktheid voor de Kerk.
je lachte, je speelde, je diende en had alles lief.
Je was sterk om lijden te dragen
en overvloedig in liefde.
Je leefde in Gods Aanwezigheid
in de éénvoudige dingen van het leven.
Toon ons de liefde van de Vader
om vriendschap te beleven in vreugde
en tederheid binnen de familie.
Help de zwakken en de bedroefden
zodat de H. Geest
hen moge bemoedigen in hoop.
Wees onze voorspreekster
en vraag voor Chili liefde en vrede
Teresa de Los Andes,
uitverkoren dochter van de
Chileense Kerk,
religieuze van de Karmel,
vriendin van de jeugd,
dienares van de armen,
bid voor ons iedere dag
Amen.