France   Espagne   Royaume Unis   Brésil, Portugal   Italie   Hollande  

BIOGRAPHIE - HET OUVRE

• HET DAGBOEK

Gebed van Juanita tot de H. Maagd

In februari 1917 ging Juanita met haar moeder op pelgrimstocht naar het heiligdom met de Lourdesgrot in Santiago. In haar dagboek schreef zij de volgende meditatie in de vorm van een gebed tot Maria.

Lieve Moeder,

U bent de hemelse Madonna, die ons leidt. Van uw moederlijke handen laat U hemelse stralen uitgaan. Ik geloofde niet dat er zo'n geluk kon bestaan op aarde, maar gisteren heeft mijn dorstend hart het gevonden. Mijn ziel lag in verrukking aan uw maagdelijke voeten, o Maagd en luisterde naar de woorden die U sprak. U was het die sprak - en uw moederlijk spreken was zo teder... Het was hemels,
bijna goddelijk

Wie U zo zuiver, zo teder en zo mededogend ziet, wie zou dan niet bemoedigd worden en troost vinden in zijn diepste innerlijk lijden? Wie zou U niet vragen een lichtende ster voor hem te willen zijn op dezestormachtige zee? Wie, o Onbevlekte, zou niet in uw armen kunnen wenen, zonder onmiddellijk de kussen van uw liefde en troost te ontvangen? Als het een zondaar is, zullen uw strelingen hem zacht maken; en als het een van uw trouwe vereerders is, dan zal alleen al uw aanwezigheid in hem een levende vlam van goddelijke liefde doen ontbranden. Als hij arm is, zult U hem met uw machtige hand helpen en hem het ware vaderland tonen. Als hij rijk is, zal uw adem hem beschermen tegen de gevaren van dit woelige leven. Is het iemand die wordt beproefd, dan zult U hem met uw betraande ogen het kruis tonen met daarop uw Goddelijke Zoon. Wie zal er geen balsem vinden voor zijn smart bij het overwegen van de kwellingen van Jezus en Maria? De zieke tenslotte, vindt aan uw moederlijk hart het genezende water van uw betoverende glimlach, die hem op zijn beurt doet glimlachen van liefde en geluk.


Ja, Maria, U bent de Moeder van het hele universum. Uw hart is vervuld van zoetheid. Aan uw voeten werpen zich neer zowel de priester als de maagd met hetzelfde vertrouwen, om in uw armen uw moederlijke liefde te vinden. De rijke zowel als de arme, om aan uw hart de hemel te ervaren. De beproefde zowel als de gelukkige om op uw lippen die hemelse glimlach te zien. De zieke zowel als de gezonde om de streling van uw lieve handen te ervaren. En tenslotte: zondaars zoals ik, om in U een beschermende Moeder te vinden die onder haar onbevlekte voeten de kop van de slang heeft verpletterd. Om in uw ogen genade en vergeving te vinden en een licht op ons pad dat ons helpt om niet te vallen in het modderige water van de zonde.

(Dagboek, §19)

 

 

Haut de page