France   Espagne   Royaume Unis   Brésil, Portugal   Italie   Hollande  

BIOGRAPHIE - HET OUVRE

• HET DAGBOEK

Het begin van het dagboek van Juanita

Juanita droeg haar dagboek op aan Moeder Julia Ríos, een van de zusters van het H. Hart. Zij was de geestelijke van de leerlingen van de H. Hartschool in Santiago, waar Juanita gedurende meerdere jaren studeerde.

Lieve Moeder, u verwacht een interessant verhaal te vernemen, maar ik wil u niet misleiden: wat u gaat lezen is niet het verhaal van mijn leven, maar het intieme leven van een arme ziel, die Jezus Christus - zonder enige verdienste van haar kant - op een speciale manier liefhad en die Hij overlaadde met zijn gunsten en genaden.

Het verhaal van mijn ziel kan in twee woorden worden samengevat: lijden en liefhebben. Dit is het verhaal van mijn hele leven vanaf de tijd dat ik mij alles bewust werd, dat wil zeggen: vanaf 6 jaar of al van voor die tijd. Ik was gewend te lijden, maar de goede Jezus leerde me te lijden in stilte en mijn arme hartje voor Hem uit te storten.

U zult begrijpen, Moeder, dat de weg die Jezus mij van kindsbeen af heeft getoond de weg was die Hij zelf volgde en liefhad; en omdat Hij mij liefhad, heeft Hij het lijden voor mij bestemd om mijn arme ziel te voeden.

Mijn leven kan worden verdeeld in twee perioden: De eerste periode, zo vanaf de leeftijd waarop je tot het verstand komt, tot aan mijn eerste Communie. In die eerste periode zowel als in de tweede vanaf mijn eerste communie tot nu toe, heeft Jezus mij overladen met zijn gunsten. Of anders gezegd: tot mijn ziel de haven van de Karmel binnen is gekomen.

(Dagboek, §1).

 

 

Haut de page