France   Espagne   Royaume Unis   Brésil, Portugal   Italie   Hollande  

BIOGRAPHIE - HET OUVRE

• DE BRIEVEN

Brief 117 Aan haar nicht Herminia

Teresa had een vurige liefde voor de Eucharistie. In deze brief raadt zij haar nicht Herminia - die zij gewoon was "Chubby" te noemen (in het Spaans "Gordita") - aan om dagelijks te communie te gaan.

22 Juli 1919

Moge de H.Geest aanwezig zijn in de ziel van mijn lieve Chubby.

Aangezien je een favoriet bent van onze Eerwaarde Moeder (de priorin van het klooster) evenals van mij, heeft ze mij speciale toestemming gegeven je brief meteen te beantwoorden, vooral om je te bedanken voor de dingen die je ons toegestuurd hebt. Moge God je overvloedig belonen voor je liefdadigheid voor ons, arme Karmelietessen, die alleen van aalmoezen leven. Geloof me, als we te eten hebben, dan is dat omdat God op wonderlijke wijze onze voorraadkast gevuld houdt, want in dit klooster hebben we geen eigen inkomsten. Het enige wat we hebben is God. Waarom zouden we meer willen? We vertrouwen op de gebeden van onze Eerwaarde Moeder en van al onze zusters, die - door hun heiligheid - de poorten van de hemel en het Hart van God openen. Wat betreft mijn armzalige gebeden, je weet dat die voor jou zijn en dat ik je nooit kan vergeten, omdat ik zoveel van je hou.

Ik heb genoten van je brief, net als onze Eerwaarde Moeder, die een grote genegenheid voor je koestert. Onze Eerwaarde Moeder vertelde me dat ze vindt dat je lijkt op mijn tante Elisa, op wie ze erg gesteld is, want zij was een echte favoriete van jouw Ita. We hebben het altijd over haar, over je Moeder en over je ooms. Op de jaardag van mijn tantes overlijden, liet ze een Mis lezen en we droegen de Mis en naar ik meen ook de Communie voor haar op.

Hoe wonderbaarlijk toch dat God je bevrijdt van je gezelschaps-uitjes. Je moet Hem daar echt dankbaar voor zijn; en nu Hij je vrijmaakt van de wereld, zou je Hem meer moeten geven en iedere dag naar de H. Mis gaan. Wanneer zal ik het grote genoegen hebben te weten dat mijn lieve Chubby nog voor schooltijd onze Heer gaat ontvangen, die van alle eeuwigheid af op haar gewacht heeft, omdat Hij wist van de H. Hosties die ze zou nuttigen? Moge God verhoeden dat mijn woorden in droge grond vallen en dat je me in je volgende brief zult vertellen dat je iedere dag in de communie bij mij aansluit. Voor mij is het ondenkbaar dat je, als je een vurig verlangen hebt naar geluk, niet op zoek gaat naar Jesus. In de communie hebben we alles. Dan hebben we Hem helemaal en volledig, want we hebben God, die onze hemel is in deze ballingschap. Je zult zeggen dat je niets van dat geluk voelt. Maar dan vraag ik je: hoe bereid jij je erop voor? Ben je wel diep doorgedrongen in Gods grootheid en in de oneindige liefde die Hij ons toont door Zichzelf te reduceren tot een Hostie? Wanneer je te communie gaat, overweeg dan wat je op het punt staat te doen, n.l. een volkomen eeuwig Wezen te ontvangen dat jou niet nodig heeft, aangezien Hij almachtig is - een onmetelijk en alomtegenwoordig Wezen - voor wie de engelen ondanks hun zuiverheid beven en die, vol van oneindige liefde, naar jou toekomt, een armzalig schepsel vol zonde en ellende. Onder zoveel mensen in de wereld heb jij de eer die grote Koning op bezoek te hebben. Ook legt Hij - om jou te laten naderen en Hem te ontvangen - alle glorie van zich af en in de gedaante van brood - het meest eenvoudige stukje voedsel - verenigt Hij zich met zijn armzalig schepsel en maakt Hij zich één met haar. En terwijl Hij in vuur en vlam staat wegens zijn oneindige liefde, blijft zij koud en onverschillig en toont geen besef van de grote gunst die haar bewezen wordt.

Vergeef me mijn gepreek, maar ik houd zoveel van je en ik verlang er zo naar dat je echt goed wordt - en daarom moeten we te communie gaan. Als we op een dag elkaar ontmoeten in de hemel, die we door Gods genade hebben bereikt, zul je me dankbaar zijn dat ik je gesmeekt heb om dagelijks te communie te gaan, omdat je dan zult begrijpen dat dit het zaad bevat voor het eeuwige leven.

Hoe gaat het met je pianolessen? In welk jaar zit je nu? Krijg je nog steeds les van meneer Donoso? Vertel me alles daarover, want dat interesseert me…Vertel me alles wat je maar wilt in je brieven. Onze Eerwaarde Moeder kan geheimen bewaren dat het net is alsof niemand er weet van heeft. Ik vertrouw haar volkomen. Ik heb geen geheimen tegenover mijn Eerwaarde Moeder. Ze is een heilige die door niets van streek raakt; en ze houdt heel veel van je.

Vraag Eli me te vergeven dat ik haar brief niet heb beantwoord, maar dat ik in plaats daarvan voor haar zal bidden. Wat je schreef over je Vader, dat vond ik echt heel mooi. Dat is weer een stap vooruit. Ik hoop dat we het zover kunnen krijgen dat hij gaat biechten. Doe de hartelijke groeten aan mijn allerliefste tante en aan je vader en de kinderen. Een knuffel voor Eli en voor jou, mijn Chubby.

Je onwaardige zuster in J.M.J.T.

Teresa van Jesus

Karmelietes

Als je Carmen ziet, doe haar dan de groeten en zeg haar dat ik haar op de 16e niet vergeten zal in mijn armzalige gebeden. Ik ben zo blij dat jullie elkaar mogen. Groetjes aan Juana en Elvira.

 

 

Haut de page