LEVEN


 
HET LEVEN VAN TERESA DE LOS ANDES

 

Om de zaken te vereenvoudigen kunnen we het leven van Teresa de Los Andes in drie perioden verdelen, deze zijn de volgende:

Vanaf haar geboorte (1900) tot aan haar eerste communie (1910).

Vanaf haar eerste communie tot haar intreding in de Karmel (1919).

De elf maanden in de Karmel de Los Andes. (1919-1920).

Voor meer informatie over het leven van Teresa de Los Andes: zie de boeken vermeld in de Bibliografie.

 

 Print deze bladzijde