GEBEDENOpeningsgebed voor het misformulier van de H. Teresa de Los Andes:

God van genade, vreugde der heiligen, U ontstak in het jeugdige hart van de H. Teresa een vurige maagdelijke liefde voor Christus en zijn Kerk; en zelfs in haar lijden maakte U haar een vreugdevolle getuigenis van Uw barmhartigheid.
Vul ons, door haar tussenkomst, met de vreugde van Uw Geest, zodat we in woord en daad de blijde boodschap verkondigen van Uw liefde voor de wereld


Wij vragen dit door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon die met U en de H. Geest leeft en heerst nu en tot in eeuwigheid.

Amen.

Gebed van de Kerk van Chili tot Teresa de Los Andes :

Teresa de los Andes,
die door de hand van Maria werd veranderd
tot een jong meisje in liefde voor Jezus Christus,
je bent een voorbeeld voor heiligheid
en een weg van volmaaktheid voor de Kerk.
je lachte, je speelde, je diende en had alles lief.
Je was sterk om lijden te dragen
en overvloedig in liefde.
Je leefde in Gods Aanwezigheid
in de éénvoudige dingen van het leven.
Toon ons de liefde van de Vader
om vriendschap te beleven in vreugde
en tederheid binnen de familie.
Help de zwakken en de bedroefden
zodat de H. Geest
hen moge bemoedigen in hoop.
Wees onze voorspreekster
en vraag voor Chili liefde en vrede
Teresa de Los Andes,
uitverkoren dochter van de
Chileense Kerk,
religieuze van de Karmel,
vriendin van de jeugd,
dienares van de armen,
bid voor ons iedere dag
Amen.


 Print deze bladzijde