LITURGIE


 
MISFORMULIER EN HAGIOGRAFISCHE LEZING

Teresa stierf op 12 april 1920, de datum van haar hemelse geboortedag (dies natalis). Normaal zou haar feest gecelebreerd moeten worden op 12 april (zoals aangegeven in de Martyrologium Romanum van 2001).

Echter, de kerk van Chili en de Orde van de karmelieten, celebreren haar feest op 13 juli (haar wereldse geboortedag) omdat 12 april bijna altijd valt in de Goede Week of de Paasweek, gedurende welke het on-mogelijk is de gedachtenis van een heilige te celebreren.

 

 Misformulier Mis van de H. Teresa van de Andes

 Hagiografische lezing voor het officie van de lezingen op 13 juli


 Print deze bladzijde