CHRONOLOGIE


 

1900

• 13 juli. Juanita Fernández Solar wordt geboren in Santiago (Chili) als dochter van don Miguel Fernández Jaraquemada en dona Lucia Solar Armstrong.

• 15 juli. Gedoopt in de St. Annakerk in Santiago.

1906

• Juanita gaat naar de school van de zusters van Theresia in Santiago, waar zij leert lezen. Zij heeft een sterk verlangen haar eerste communie te doen, maar men vindt haar te jong.

• Sinds haar jeugd verblijft Juanita vaak bij haar familie in Chacabuco, een landgoed in bezit van haar grootvader don Eulogio, 40 mijl ten noorden van Santiago. Later verricht zij daar veel apostolaatwerk onder de boeren en hun familie's.

1907

• Juanita gaat als dagleerlinge naar de H. Hartschool in Santiago.

• 13 mei. Haar grootvader don Eulogio Solar Quiroga, overlijdt.

• Juanita's moeder erft een groot deel van het landgoed, dat dan beheerd wordt door Juanita's vader. Ongelukkiger wijze brengt slecht beheer de familie in toenemende mate in financiële problemen en wordt Chacabuco in 1917 verkocht.

• Lucho, een broer van Juanita, leert haar de rozenkrans bidden. Juanita belooft die elke dag te zullen bidden, en houdt deze belofte tot aan haar dood (behalve één keer in haar jeugd toen zij het vergat).

• Juanita biecht voor de eerste keer.

1909

• 22 oktober. Juanita ontvangt het H. Sacrament van het vormsel.

1910

• 11 september. Juanita doet haar eerste Communie, een gebeurtenis die ze voor de rest van haar leven zal koesteren.

• 12 oktober. Geboorte van Ignacio, Juanita's jongste broer.

1914

• Juanita leest de Geschiedenis van een ziel van Theresia van Lisieux.

• In december, ondergaat zij een operatie wegens blindedarmontsteking, waardoor zij erg lijdt.

• Juanita hoort voor de eerste keer de roep van God om karmelietes te worden.

1915

• Juanita gaat naar de kostschool bij de H. Hartschool in Santiago samen met haar zus Rebeca.

• Juanita begint haar dagboek te schrijven.

• 8 december. Juanita legt voor de eerste keer een wereldlijke gelofte van kuisheid af. "Ik beloof geen andere bruid te zullen hebben dan mijn Heer Jezus Christus, die ik met heel mijn hart bemin en die ik verlang te dienen tot aan het einde van mijn leven".

1917

• 3 januari. Zij offert haar leven aan God om haar broer Lucho te redden van zijn religieuze twijfels. De Heer neemt haar offer niet aan, maar verzekert haar dat haar verzoek later ingewilligd zal worden.

• 15 juni. Zij ontvangt de medaille van "Kind van Maria".

• Het Chacabuco landgoed wordt verkocht wegens financiële problemen. Juanita's familie moet van huis veranderen in Santiago en de uitgaven drastisch verlagen.

• Juli. Juanita leest Elisabeth van de Drie-éénheid.

• Augustus. Zij legt een levensbiecht af en krijgt de verzekering dat zij nooit enige doodzonde gedaan heeft.

• 5 september. Zij schrijft voor de eerste keer naar de Karmel van Los Andes en meldt daarin haar intens verlangen om Karmelietes te worden. Zij vraagt God om sterkte om de moeilijkheden te overkomen bij haar intrede in de Karmel:haar slechte gezondheid, het gebrek aan begrip van de kant van haar familie en de financiële problemen, waardoor het verkrijgen van haar bruidschat moeilijk wordt.

• December: Op school krijgt zij veel prijzen.

1918

• Juanita brengt de zomer door in Algarrobo aan de kust van de pacifistische oceaan. Zij begint een parochiekoor en onderwijst de katechismus.

• 12 augustus. Juanita verlaat de H. Hartschool en gaat terug naar haar familie om de plaats in te nemen van haar oudere zuster Lucita, die pas getrouwd is en om haar moeder te helpen. Zij wijdt zich totaal aan het dienen van haar familie.

• 7 september. Zij schrijft naar de Karmel van Los Andes om toegelaten te worden en krijgt een positief antwoord.

• Zij leest De weg van volmaaktheid van Teresa van Avila.

• Zij helpt in parochiemissiewerk in Cunaco op het landgoed van haar neven Valdés Ossa. Op zekere dag ziet één van de missiepriesters haar alleen in de kapel in extase voor het tabernakel.

• Zij lijdt vanwege twijfel betreffende haar roeping. Moet zij karmelietes worden of Zuster van het H. Hart?

1919

• 11 januari. Vergezeld van haar moeder bezoekt Juanita de Karmel van Los Andes. Haar twijfels verdwijnen en ze wordt bevestigd in haar roeping als Karmelietes.

• 25 maart. Juanita schrijft haar vader en vraagt om toestemming voor intrede in de Karmel.

• 6 april. Diep bewogen geeft don Miguel haar zijn toestemming.

• April. Juanita bereidt zich voor op de intrede in de Karmel. Hoewel zij blij is haar roeping te verwezenlijken, lijdt zij diep omdat zij haar familie gaat verlaten waarvan zij zoveel houdt en die zij-zoals ze zegt-nooit zou verlaten voor een man.

• 7 mei. Juanita treedt in de Karmel van Los Andes en krijgt de naam Teresa de Jesus (zuster Teresa van Jezus) . Ondanks het verdriet vanwege de scheiding van haar familie, wordt haar ziel overspoeld door vrede en geluk.

• Teresa volgt de regel van de Karmel met nederigheid en liefde. Zij biedt zich aan voor het nederigste en onaangenaamste werk.

• De brieven door Teresa vanuit de Karmel geschreven stralen geluk uit en brengen veel van haar vriendinnen er toe een leven als religieuze te beginnen.

• 14 oktober. Teresa ontvangt het habijt van de Karmel en begint haar noviciaat.

• Teresa heeft een sterke geestelijke band met de priorin maar lijdt onder onbegrip en correcties van de kant van de novicenmeesteres (die de priorin helpt bij het leiding geven van de novicen).

• Verschillende geestelijke beproevingen:verlokkingen door de duivel, dorheid bij het inwendige gebed. Teresa gaat door met zichzelf aan Christus te geven, in grote trouw aan de regel van de Karmel.

1920

• Vroeg in maart zegt Teresa tegen Pater Avertano, de biechtvader van de kloostergemeenschap, ervan overtuigd te zijn binnen een maand te sterven. De biechtvader gelooft haar niet en antwoordt dat iedere karmelietes klaar moet zijn elk ogenblik te kunnen sterven. Zij moet alleen maar de regel opvolgen.

• 1 april. Witte Donderdag. Teresa begint haar kruisweg, Christus volgend. Zij brengt bijna de hele dag door in de kapel.

• 2 april. Goede Vrijdag. Zij neemt deel aan de liturgie. De novicenmeesteres ziet dat zij hoge koorts heeft en zegt haar naar bed te gaan.

• 3 april. Teresa lijdt verschrikkelijk.

• 5 april. Zij vraagt om te mogen biechten en om te communie te gaan. Zij ondergaat vreselijke aanvechtingen van wanhoop. De duivel probeert haar te overtuigen dat God haar heeft verworpen wegens ontrouw.

• 6 april. Dona Lucia, Teresia's moeder, komt aan in de Karmel van Los Andes. Zij brengt een toestemming schriftelijk mee van de Pauselijke Nuntius om het slot te verlaten en naar een goed ziekenhuis in Santiago te gaan. De priorin antwoordt dat Teresa dit niet zou accepteren: als zij buiten het slot zou sterven, zou dit beschouwd worden alsof zij de Orde had verlaten, hetgeen ondragelijk zou zijn voor haar. Dona Lucia begrijpt dat God haar vraagt haar dochter aan Hem te offeren.

• 7 april. Teresa legt haar gelofte af "in articulo mortis". De diagnose van de artsen is tyfus in vergevorderde staat. Teresa ontvangt voor de laatste keer de H. Communie.

• 12 april. Teresa overlijdt om 19.15 uur.

• 14 april. Begrafenis van Teresa. Tot ieders verbazing liep de kapel vol met mensen uit de Andes, die zeiden gekomen te zijn om de kleine heilige te zien, die pas uit liefde was gestorven, terwijl zij Teresa niet kenden toen zij leefde. Daarom volgt de roem van heiligheid van Teresa onmiddellijk.

• 23 november. Rebeca, een zuster van Teresa treedt in, in de Karmel van Los Andes. Zij heeft begrepen dat God haar uitnodigde de plaats in te nemen van haar zuster. Zij krijgt de naam Teresa del Divino Corazón (Teresa van het Goddelijk Hart) . Zij zal sterven op 31 december. 1942 met een reputatie van heiligheid.

1947

• 20 maart. Het begin van een diocesaan proces ten behoeve van Teresa's zaligverklaring. Dit proces gaat duren tot 1971en zal, overeenkomstig een verzoek van de H. Stoel, gevolgd worden door aanvullende informatie.

1984

• Overlijden van Lucho (Luis Fernández Solar), de laatste nog levende broer van Teresa.

1986

• 22 maart. Paus Johannes. Paulus II tekent het besluit waarin erkend wordt dat Teresa de Los Andes de evangelische deugden op heldhaftige manier beoefende. Teresa kan nu eerbiedwaardig genoemd worden.

1987

• 3 april. Zaligverklaring van Teresa de Los Andes door Paus Johannes Paulus II, tijdens zijn apostolische reis naar Chili. Teresa is de eerste Chileense die tot de eer der altaren is verheven. In Auco (dichtbij de Andes) wordt een schrijn gebouwd voor de tombe van Teresa. Bij de schrijn komen ook nieuwe gebouwen voor de Karmelietessen.

• Building in Auco (near Los Andes) of a shrine to receive the tomb of Teresa. New buidings for the Carmelite monastery are also built near the shrine.

1993

• 21 maart. Paus Johannes Paulus II verklaart Teresa de Los Andes heilig in de St. Pieter in Rome.
 Print deze bladzijde